Wydawca treści Wydawca treści

Inwentaryzacja zwierzyny

W lutym 2016 roku na terenie VIII Rejonu Hodowlanego Przedborów, czyli również nadleśnictwach Antonin i Syców, odbyła się inwentaryzacja zwierzyny metodą pędzeń próbnych. Objęto nią gatunki zwierzyny płowej, dziki oraz zwierzynę drobną. Akcja ta jest kontynuacją ogólnopolskiej inwentaryzacji odbywającej się w zeszłym roku na terenie wszystkich LKP Lasów Państwowych. Inwentaryzacja ta służy ocenie liczebności poszczególnych gatunków zwierząt łownych. Jej wyniki będą pomocne przy opracowywaniu Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego. Pędzenia mają charakter "cichych pędzeń" - w żaden sposób nie zagrażają zwierzynie oraz nie wprowadzają istotnego zakłócenia w stan populacji (zwierzęta mogą powrócić do swoich ostoi po zakończeniu pędzenia). Tegoroczne wyniki potwierdziły, że stany zwierzyny nadal utrzymują się na wysokim poziomie. Najwięcej naliczono przedstawicieli gatunku Capreolus capreolus, czyli po prostu sarny. Zgodnie z założeniem tej metody liczenie objęło 10% powierzchni leśnej nadleśnictw. Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany to dokument opisujący stan aktualny populacji zwierząt łownych w rejonie hodowlanym oraz stan docelowy. Opracowywany przez dyrektora regionalnej dyrekcjii Lasów Państwowych w uzgodnieniu z zarządem okregowym PZŁ oraz marszałkiem województwa na okres dziesięcioletni. Dla naszego rejonu hodowlanego nowy plan będzie obowiązywał od 2017 roku.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Przyjazna leśniczówka

Leśniczówka leśnictwa Czarnylas to miejsce, gdzie odbywa się wiele spotkań i zajęć edukacyjnych dla dzieci z Publicznego Przedszkola "Calineczka" w Czarnymlesie, uczniów miejscowej szkoły podstawowej oraz osób dorosłych.

W ciągu ostatnich kilku lat leśniczy Jerzy Smok wraz z małżonką Jadwigą pomogli zorganizować:
"Gminny konkurs ekologiczny "Eko-spotkanie na Leśnej Polanie" (kwiecień 2014 r.),
Pożegnanie lata i święto pieczonego ziemniaka (02.10.2015 r.),
"Rzepkę" Prezentację Klubu Seniora (30.10.2016 r.),
Jesienne spotkanie z "Jarzębinką" (29.10.2017 r.),

a także cykliczne biesiady o charakterze edukacyjnym dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Niedowidzących "Chór Lira" z Ostrowa Wlkp. oraz spotkanie integracyjne połączone z grzybobraniem dla Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Telekomunikacji w Ostrowie Wlkp.

Wszystkie spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, a za dotychczasową współpracę z Publicznym Przedszkolem "Calineczka" w Czarnymlesie Pani Dyrektor w imieniu pracowników, rady rodziców i przedszkolaków złożyła na ręce Państwa Smoków podziękowania oraz piękny album ukazujący wspólne dokonania.