Wydawca treści Wydawca treści

Inwentaryzacja zwierzyny

W lutym 2016 roku na terenie VIII Rejonu Hodowlanego Przedborów, czyli również nadleśnictwach Antonin i Syców, odbyła się inwentaryzacja zwierzyny metodą pędzeń próbnych. Objęto nią gatunki zwierzyny płowej, dziki oraz zwierzynę drobną. Akcja ta jest kontynuacją ogólnopolskiej inwentaryzacji odbywającej się w zeszłym roku na terenie wszystkich LKP Lasów Państwowych. Inwentaryzacja ta służy ocenie liczebności poszczególnych gatunków zwierząt łownych. Jej wyniki będą pomocne przy opracowywaniu Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego. Pędzenia mają charakter "cichych pędzeń" - w żaden sposób nie zagrażają zwierzynie oraz nie wprowadzają istotnego zakłócenia w stan populacji (zwierzęta mogą powrócić do swoich ostoi po zakończeniu pędzenia). Tegoroczne wyniki potwierdziły, że stany zwierzyny nadal utrzymują się na wysokim poziomie. Najwięcej naliczono przedstawicieli gatunku Capreolus capreolus, czyli po prostu sarny. Zgodnie z założeniem tej metody liczenie objęło 10% powierzchni leśnej nadleśnictw. Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany to dokument opisujący stan aktualny populacji zwierząt łownych w rejonie hodowlanym oraz stan docelowy. Opracowywany przez dyrektora regionalnej dyrekcjii Lasów Państwowych w uzgodnieniu z zarządem okregowym PZŁ oraz marszałkiem województwa na okres dziesięcioletni. Dla naszego rejonu hodowlanego nowy plan będzie obowiązywał od 2017 roku.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Nasz LKP na MAJOSTASZKACH w Ostrowie Wlkp.

Cykliczna miejska impreza plenerowa z "Lasami Rychtalskimi" w tle

W dniach 7 i 8 maja br. w Ostrowie Wlkp. po raz kolejny odbyły się MajOSTaszki. Tym razem imprezę zorganizowano na Piaskach-Szczygliczce. Podczas tłumnie odwiedzanych MajOSTaszków, pierwszego dnia funkcjonowało stoisko leśnego kompleksu promocyjnego "Lasy Rychtalskie" w ramach "Poziomkowego Ogrodu".

Przedstawiciele nadleśnictw Antonin i Syców oraz LZD Siemianice przy pomocy prostych zabaw i konkursów prezentowali zadania leśników i leśnictwa, omawiali różnorodność przyrodniczą lasów okolic Ostrowa Wlkp., a także informowali o odpowiednim zachowaniu się w lesie (zasady ochrony przeciwpożarowej) i nie wyrzucaniu śmieci. Za dobre odpowiedzi odwiedzających stoisko, leśnicy nagradzali drobnymi upominkami, materiałami dydaktycznymi i sadzonkami drzewek i krzewów z arboretum w Stradomii (Nadleśnictwo Syców).

"Poziomkowy Ogród" powstał na terenie Zielonej Przystani, w którym czas spędzali najmłodsi. Dla nich przygotowano zajęcia, warsztaty, konkursy sprawnościowe i artystyczne, a także olbrzymie bańki mydlane, malowanie twarzy, zabawy wokalne czy pokaz żonglerki. Na dzieci czekały dwie duże fontanny czekoladowe z owocami i innymi słodkimi przysmakami. Poza tym odbyły się występy taneczne i wokalne na scenie, a także funkcjonowało wesołe miasteczko z dmuchanymi zamkami, trampolinami i kucykiem.

Impreza cieszyła się wielkim zainteresowaniem i z atrakcji ogrodu poziomkowego skorzystało kilka tysięcy osób.