Wydawca treści Wydawca treści

Inwentaryzacja zwierzyny

W lutym 2016 roku na terenie VIII Rejonu Hodowlanego Przedborów, czyli również nadleśnictwach Antonin i Syców, odbyła się inwentaryzacja zwierzyny metodą pędzeń próbnych. Objęto nią gatunki zwierzyny płowej, dziki oraz zwierzynę drobną. Akcja ta jest kontynuacją ogólnopolskiej inwentaryzacji odbywającej się w zeszłym roku na terenie wszystkich LKP Lasów Państwowych. Inwentaryzacja ta służy ocenie liczebności poszczególnych gatunków zwierząt łownych. Jej wyniki będą pomocne przy opracowywaniu Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego. Pędzenia mają charakter "cichych pędzeń" - w żaden sposób nie zagrażają zwierzynie oraz nie wprowadzają istotnego zakłócenia w stan populacji (zwierzęta mogą powrócić do swoich ostoi po zakończeniu pędzenia). Tegoroczne wyniki potwierdziły, że stany zwierzyny nadal utrzymują się na wysokim poziomie. Najwięcej naliczono przedstawicieli gatunku Capreolus capreolus, czyli po prostu sarny. Zgodnie z założeniem tej metody liczenie objęło 10% powierzchni leśnej nadleśnictw. Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany to dokument opisujący stan aktualny populacji zwierząt łownych w rejonie hodowlanym oraz stan docelowy. Opracowywany przez dyrektora regionalnej dyrekcjii Lasów Państwowych w uzgodnieniu z zarządem okregowym PZŁ oraz marszałkiem województwa na okres dziesięcioletni. Dla naszego rejonu hodowlanego nowy plan będzie obowiązywał od 2017 roku.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

IV Rajd Hajstra

9 września 2017 br. Nadleśnictwo Antonin wraz z partnerami: Stowarzyszeniem Przyjazne Otoczenie, Gminą Sośnie, Nadleśnictwem Syców i Leśnym Zakładem Doświadczalnym w Siemianicach zapraszają na kolejną IV edycję rodzinnego Rajdu Hajstra.
Nazwa tej sprotowo-rodzinnej imprezy jest jednocześnie nawiązaniem do ptasiej osobliwości Doliny Baryczy i antonińskich lasów – bociana czarnego. Hajstra to potoczna nazwa tego gatunku, będącego pod ścisła ochroną. Przy odrobinie szczęścia można go wypatrzeć na trasach tegorocznego rajdu. Rajd Hajstra przyciąga wielu chętnych, szczególnie rodziny, z całego regionu i nie tylko.

Co roku Nadleśnictwo Antonin modyfikuje i uatrakcyjnia przebieg tras. Na wszystkich będzie mierzony czas w tym roku. Dystans do pokonania na rowerze w tym roku to dwie pętle:

rychtalska – 37 km (charakter wyścigu),
rodzinna – 16 km (charakter krajoznawczy).

Dodatkową atrakcją są dwie nowe konkurencje:

bieg przełajowy na długości 10 km (charakter wyścigu),
6,5 kilometrowy marsz nordic walking – możliwość marszu rodziców z małymi pociechami (w wózkach) - trasa rekreacyjna.

Startujemy o godzinie 10:00 ze Stanicy Harcerskiej "Biały Daniel" w Mojej Woli (Sośnie), a zapisy będą prowadzone w biurze zawodów od godziny 8:00 do 9:55.

Na wydarzenie można też zapisać się za pośrednictwem formularza internetowego. Aby to zrobić, należy kliknąć tutaj

Wszyscy uczestnicy będą mogli wziąć udział w przeróżnych grach i konkursach edukacyjnych, losowane będą także nagrody przygotowane przez licznych sponsorów: Zapnet, Masterplast, Campus Domasławice, Woseba, De Facto, Górecznik, e-bmx, OstSped, nadleśnictw Antonin, Syców i LZD w Siemianicach. Na szczęśliwca czeka nagroda główna – rower :)

Rajd umożliwia poznanie dziedzictwa przyrodniczo–historycznego południowego regionu Wielkopolski.

Na uczestników czekają m.in. kościół barokowy w Cieszynie pod wezwaniem św. Michała Archanioła zbudowany przed 1697 rokiem, zaliczany do jednych z najcenniejszych zabytków architektury sakralnej regionu. Ponadto dwór w Cieszynie, który pochodzi z końca XVIII wieku oraz pałac myśliwski w Mojej Woli (dawna własność baronowej Agnes Diergardt), którego ściany pokryte są korą dębu korkowego (sprowadzonego z Portugalii).

Rajd jest też doskonałą okazją do podziwiana piękna przyrody, słynnych drzewostanów sosny rychtalskiej. Trasa rychtalska przebiega w sąsiedztwie najwyższego wzniesienia w powiecie ostrowskim "Winna Góra" (199 m n.p.m). Doskonałym miejscem do odpoczynku jest zespół starych, eutroficznych 300 hektarowych stawów możdżanowskich.

Wstęp bezpłatny, a na każdego uczestnika Rajdu czekać będzie gorący napój i ciasto. Ponadto możliwość zakupu ciepłego posiłku.

Aktualności wydarzenia można śledzić także na facebookowym profilu Rajdu Hajstra Nadleśnictwa Antonin

Rajd Hajstra jest jedną z imprez w ramach Dni Karpia w Dolinie Baryczy (których organizatorem jest Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy).