Wydawca treści Wydawca treści

Inwentaryzacja zwierzyny

W lutym 2016 roku na terenie VIII Rejonu Hodowlanego Przedborów, czyli również nadleśnictwach Antonin i Syców, odbyła się inwentaryzacja zwierzyny metodą pędzeń próbnych. Objęto nią gatunki zwierzyny płowej, dziki oraz zwierzynę drobną. Akcja ta jest kontynuacją ogólnopolskiej inwentaryzacji odbywającej się w zeszłym roku na terenie wszystkich LKP Lasów Państwowych. Inwentaryzacja ta służy ocenie liczebności poszczególnych gatunków zwierząt łownych. Jej wyniki będą pomocne przy opracowywaniu Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego. Pędzenia mają charakter "cichych pędzeń" - w żaden sposób nie zagrażają zwierzynie oraz nie wprowadzają istotnego zakłócenia w stan populacji (zwierzęta mogą powrócić do swoich ostoi po zakończeniu pędzenia). Tegoroczne wyniki potwierdziły, że stany zwierzyny nadal utrzymują się na wysokim poziomie. Najwięcej naliczono przedstawicieli gatunku Capreolus capreolus, czyli po prostu sarny. Zgodnie z założeniem tej metody liczenie objęło 10% powierzchni leśnej nadleśnictw. Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany to dokument opisujący stan aktualny populacji zwierząt łownych w rejonie hodowlanym oraz stan docelowy. Opracowywany przez dyrektora regionalnej dyrekcjii Lasów Państwowych w uzgodnieniu z zarządem okregowym PZŁ oraz marszałkiem województwa na okres dziesięcioletni. Dla naszego rejonu hodowlanego nowy plan będzie obowiązywał od 2017 roku.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

III Otwarte Mistrzostwa Powiatu Kępińskiego w Biegu na Orientację

III OMPKwBnO

Juz po raz trzeci na terenie LKP Lasy Rychtalskie zorganizowano zawody rangi powiatowej w biegach na orientację. W tym roku organizatora głównego w postaci Lesnego Zakladu Doświadczalnego Siemianice oraz Starostwo Powiatowe w Kepnie wsparło Nadleśnictwo Syców. To ono zleciło wykonanie specjalistycznej mapy do orientacji sportowej dla swojego kawałka lasu połozonego na terenie Leśnictwa Smardze, w bezposrednim sąsiedztwie osady Różyczka. Zawody odbyły sie w dniu 29-09-2017r i cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Na szerszą relację zapraszamy na stronę LZD Siemianice [kliknij]