Wydawca treści Wydawca treści

Inwentaryzacja zwierzyny

W lutym 2016 roku na terenie VIII Rejonu Hodowlanego Przedborów, czyli również nadleśnictwach Antonin i Syców, odbyła się inwentaryzacja zwierzyny metodą pędzeń próbnych. Objęto nią gatunki zwierzyny płowej, dziki oraz zwierzynę drobną. Akcja ta jest kontynuacją ogólnopolskiej inwentaryzacji odbywającej się w zeszłym roku na terenie wszystkich LKP Lasów Państwowych. Inwentaryzacja ta służy ocenie liczebności poszczególnych gatunków zwierząt łownych. Jej wyniki będą pomocne przy opracowywaniu Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego. Pędzenia mają charakter "cichych pędzeń" - w żaden sposób nie zagrażają zwierzynie oraz nie wprowadzają istotnego zakłócenia w stan populacji (zwierzęta mogą powrócić do swoich ostoi po zakończeniu pędzenia). Tegoroczne wyniki potwierdziły, że stany zwierzyny nadal utrzymują się na wysokim poziomie. Najwięcej naliczono przedstawicieli gatunku Capreolus capreolus, czyli po prostu sarny. Zgodnie z założeniem tej metody liczenie objęło 10% powierzchni leśnej nadleśnictw. Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany to dokument opisujący stan aktualny populacji zwierząt łownych w rejonie hodowlanym oraz stan docelowy. Opracowywany przez dyrektora regionalnej dyrekcjii Lasów Państwowych w uzgodnieniu z zarządem okregowym PZŁ oraz marszałkiem województwa na okres dziesięcioletni. Dla naszego rejonu hodowlanego nowy plan będzie obowiązywał od 2017 roku.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

III MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KULTURY LEŚNEJ I ŁOWIECKIEJ

W minioną sobotę w Gołuchowie odbył się już trzeci Międzynarodowy Festiwal Kultury Leśnej i Łowieckiej. Wydarzenie to, jak co roku, cieszyło się dużym zainteresowaniem

W programie imprezy przewidziano liczne atrakcje, takie jak konkurs wabiaczy zwierząt łownych, pokazy pracy ptaków łowczych czy psów myśliwskich. Miłośnicy muzyki myśliwskiej mieli okazję posłuchać sygnalistów grających w ramach zorganizowanego konkursu.

Nadleśnictwo Antonin od początku uczestniczy w tym wydarzeniu wystawiając stanowisko edukacyjne, które stanowi dużą atrakcję nie tylko dla najmłodszych. Wielu uczestników z dużym zaangażowaniem rozpoznawało zwierzęta po wydawanych odgłosach, tropach czy wyglądzie.

Największym zainteresowaniem cieszyły się psy rasy gończy polski, które były żywą maskotką naszego stoiska. Każdy mógł również bezpłatnie otrzymać folder prezentujący nasze nadleśnictwo oraz drobne materiały edukacyjne.