Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjno - przyrodnicze

Na terenie Nadleśnictwa Antonin funkcjonują następujące obiekty wykorzystywane w edukacji leśnej społeczeństwa:

1) Izba przyrodniczo-leśna w poradziwiłłowskim zabytkowym budynku „Ogrodówka". Parter budynku od 2000 roku wyposażony jest w wystawę stałą pod tytułem „Spotkanie z lasem", która jest podzielona na cztery działy tematyczne: świat roślin, świat zwierząt, przemysł drzewny i ochronę przyrody. Ekspozycja umożliwiała nauczycielowi samodzielne przeprowadzenie zajęć na wybrany temat, dostosowany do zainteresowań i możliwości uczniów. Nadleśnictwo udostępniało również opracowany przewodnik metodyczny po wystawie i zeszyt ćwiczeń dla uczniów. Obecnie sale dydaktyczne wymagają nowej aranżacji i wystroju.

2) Leśna wiata dydaktyczna przy Izbie przyrodniczo-leśnej „Ogrodówka" – adaptacja wiaty dla celów edukacyjnych w 1998 roku, w minionym okresie jeden raz konserwowana; 3) Leśna ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna na terenie rezerwatu przyrody „Wydymacz" została wytyczona w 1997 roku. W 2006 roku zmieniono liczbę przystanków i tablic dydaktycznych z 7 do 12;

4) Ścieżka przyrodnicza Moja Wola o długości 6,5 km, zaprojektowana była przez Urząd Gminy w Sośniach i Nadleśnictwo Antonin. Ścieżka przebiega w całości przez park krajobrazowy „Dolina Baryczy" i podzielona jest na 5 odcinków z tablicą tematyczną i miejscem biwakowym;

5) Trasa rowerowa Ostrów-Antonin – w 2006 roku zaprojektowano 6 przystanków tematycznych i wykonano stelaże z tablicami informacyjnymi i ławkami na trasie rowerowej biegnącej z Ostrowa Wielkopolskiego do Antonina;

6) Ośrodek edukacji leśnej („Domek Wilhelma") − w 2006 roku rozpoczęto gruntowny remont budynku, który stanowiła fragment rezydencjonalnego założenia księcia Antoniego Henryka Radziwiłła z 20.–30. lat XIX wieku w Antoninie. Na zabytkowe założenie składały się m.in.: pałacyk myśliwski, leśniczówka (obecnie siedziba nadleśnictwa), tzw. „Ogrodówka", stajnia – wozownia i szkoła. Budynek wzniesiony został dla księcia Wilhelma i jego gości w końcu lat 30. XIX wieku w tzw. stylu szwajcarskim z elementami klasycystycznymi; później pełnił rolę oficyny i kuchni pałacowej. Remont budynku zakończono wiosną 2007 roku. Na parterze powstały dwie sale multimedialne oraz pomieszczenie gospodarcze, a na piętrze cztery pokoje gościnne z łazienkami oraz oddzielnym aneksem kuchennym.

7) dwie leśne wiaty dydaktyczne przy „Domku Wilhelma" zbudowane w 2007 roku, przy jednej wykonano kominek grillowy, a kilkanaście metrów od zadaszeń przygotowano miejsce na ognisko;

8) Plac myśliwski św. Huberta, na terenie którego funkcjonowała do 2012 roku ekspozycja dotycząca pracy w lesie wykonana przez mieszkańca Dębnicy p. Kraskę;

9) Wieża obserwacyjna (birdwatching) w Trzcielinach – powstała w drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku, staraniem dawnego wojewódzkiego konserwatora przyrody w Kaliszu i Nadleśnictwa Antonin;

10) Szkółka leśna w Świecy – w 2012 roku wybudowano leśną wiatę dydaktyczną z kominkiem grillowym.

W miejscowości Laski, w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Naukowo-dydaktycznego i Arboretum utworzono w 1998 roku "Klasę Leśną". Jest to obiekt, w którym pod okapem drzew prowadzone są lekcje o lesie i jego mieszkańcach. Słuchaczami najczęściej są dzieci z przedszkoli i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowanych do tego celu leśników. Wyjątkowo urokliwa sceneria umożliwia poznawanie ważnych zagadnień przyrodniczych w połączeniu z wypoczynkiem i rekreacją. Pobliski Ośrodek Naukowo-dydaktyczny, dysponujący stu miejscami noclegowymi stwarza wspaniałe warunki do organizowania dłuższych pobytów dzieci i młodzieży w ramach "zielonych szkół".

Okoliczne atrakcje przyrodnicze: Hodowla dziko żyjacych koników - "tarpanów" w Mariance Siemieńskiej - 14 km od Klasy Leśnej Rezerwat "Stara Buczyna w Rakowie" - 14 km od Klasy Leśnej Rezerwat "Ols w Dolinie Pomianki" - 14 km od Klasy Leśnej Rezerwat "Las łęgowy w Dolinie Pomianki" Pałac w Siemianicach wraz z otaczającym go parkiem - pomnikiem przyrody - siedziba dyrekcji LZD Siemianice

W nadleśnictwie Syców do największych atrakcji należy Arboretum Leśne im. Prof.Stefana Białoboka w Stradomi. Nadleśnictwo prowadzi oddzielną stronę poświęconą temu obiektowi.

Link do strony arboretum poniżej

: http://www.arboretumlesne.poznan.lasy.gov.pl/


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Z Drewna. Festiwal Doświadczeń

Używamy je od tysięcy lat. Kształtowało rozwój naszej cywilizacji.

Używamy je od tysięcy lat. Kształtowało rozwój naszej cywilizacji. Jest niezbędne w wielu dziedzinach naszego życia. W budownictwie, transporcie, do wytwarzania przedmiotów użytku codziennego, a przede wszystkim jako źródło energii.

Drewno - obecnie ma około 30 tysięcy zastosowań. Skąd się bierze i komu jest potrzebne? Dlaczego nazywamy je surowcem doskonałym, odnawialnym i ekologicznym? Jaki wpływ ma na nasze zdrowie?

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu i Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Rychtalskie" zapraszają na wydarzenie pn. „Z drewna. Festiwal doświadczeń".

W programie m.in:
• historia snycerstwa, wystawy i warsztaty rękodzielników, rzeźbienie w drewnie;
• drugie życie drzewa, od szałasu do szachulca – warsztaty dawnego budowania drewnianych domów, pod opieką animatorów;
• zasiądź za sterami „leśnych monster trucków", czyli pokazy maszyn wielooperacyjnych, pozyskujących drewno;
• wystawy i pokazy producentów mebli, parkietów, tartaków;
• polecą wióry - kącik dla prawdziwego mężczyzny z nauką rąbania i przygotowania drewna opałowego;
• drewno jest wspaniałe, czyli fizyka i chemia na wesoło. Warsztaty dla najmłodszych, odkrywające niezwykłe właściwości drewna;
• odpukać w niemalowane drewno - warsztaty plastyczne, rysowania na drewnie;
• papier to też drewno! Czerpanie papieru z miłą niespodzianką;
• drewno w kulturze słowiańskiej: dłubanka – wspólne dłubanie tradycyjnych łodzi jednopiennych;
• historia wikliniarstwa, warsztaty wyplatania z pracami dla wszystkich uczestników;
• magiczne drewno - leśne eksperymenty pod okiem naukowców;
• wyhoduj własne drewno, czyli poradnik ogrodnika, rozmnażanie roślin in vitro, pokaz szczepów, konkursy z sadzonkami;
• drewno prawdę Tobie powie, konkurs oceniania wieku drzew;
• samodzielne budowanie budek lęgowych i karmników;
• ponadto finał konkursów plastycznych i cospleyowych dla szkół: oraz drewno na sportowo;
• biegi w drewniakach;
• drewniany quest z biegiem na orientację.

Na wspólne odkrywanie tajemnic drewna zapraszamy do Parku Miejskiego w Sycowie, 4 czerwca 2017 roku.
Czekamy na Was od 14.00 do 20.00.


O projekcie
„Z drewna. Festiwal doświadczeń" to projekt edukacyjny, którego głównym celem jest zwrócenie uwagi na jedyny odnawialny surowiec na naszej Planecie, bez którego nie byłby możliwy rozwój ludzkiej cywilizacji. Poprzez różne formy aktywnej dydaktyki, polegającej na warsztatach, doświadczeniach naukowych oraz pokazach, prezentujących najrozmaitsze zastosowania drewna Festiwal oddziałuje na wszystkie zmysły odbiorcy. Dzięki niemu ma on szansę własnoręcznie przekonać się o właściwościach fizyko-chemicznych drewna, uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez naukowców, rękodzielników i edukatorów leśnych.
To również okazja do zdobycia praktycznej wiedzy z wykorzystania tego surowca w naszym codziennym życiu oraz spojrzenia globalnie na jego znaczenie w kontekście zmian klimatycznych i ludzkiego zdrowia.


Festiwal ma wciągnąć odbiorcę w fascynujący i tajemniczy świat drewna, ukazać jego różnorodność, funkcje gospodarcze, społeczne ale i ekologiczne. Ma wzbudzić zdziwienie, zaciekawić, bawić ale i inspirować do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi. Zwłaszcza w rozumieniu trwałości i zachowania zasobów leśnych w Polsce i na świecie.

Drewniane domy, meble, które nas otaczają czy papier, drewno jest obecne w każdym momencie i miejscu naszego życia. Zaspokojenie wciąż wzrastającego zapotrzebowania na ten surowiec i zapewnienie trwałości lasów nie są sprzecznymi interesami. Gwarantuje to wielofunkcyjna, zrównoważona gospodarka leśna, prowadzona przez Lasy Państwowe, największą w Unii Europejskiej organizację zarządzającą lasami publicznymi.

Tematyka Festiwalu podkreśla znaczenie Polski, jako jednego z największych producentów certyfikowanego drewna na świecie, pozyskiwanego zgodne ze standardami ekologicznej gospodarki, chroniącymi zasoby przyrodnicze. Służy promocji surowca, które stanowi o potędze polskiego przemysłu meblarskiego, a które jest jednocześnie trendy dla ludzi chcących żyć w zgodzie z naturą. Informuje o pracy leśników, dzięki którym lasy zachowują naturalne funkcje, dostarczając człowiekowi potrzebnych produktów gospodarki drewnem. Gdyż tylko poprzez racjonalne użytkowanie lasu możliwe jest zachowanie zasobów leśnych dla przyszłych pokoleń, z całym bogactwem drewna i wartości przyrodniczych.