Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjno - przyrodnicze

Na terenie Nadleśnictwa Antonin funkcjonują następujące obiekty wykorzystywane w edukacji leśnej społeczeństwa:

1) Izba przyrodniczo-leśna w poradziwiłłowskim zabytkowym budynku „Ogrodówka". Parter budynku od 2000 roku wyposażony jest w wystawę stałą pod tytułem „Spotkanie z lasem", która jest podzielona na cztery działy tematyczne: świat roślin, świat zwierząt, przemysł drzewny i ochronę przyrody. Ekspozycja umożliwiała nauczycielowi samodzielne przeprowadzenie zajęć na wybrany temat, dostosowany do zainteresowań i możliwości uczniów. Nadleśnictwo udostępniało również opracowany przewodnik metodyczny po wystawie i zeszyt ćwiczeń dla uczniów. Obecnie sale dydaktyczne wymagają nowej aranżacji i wystroju.

2) Leśna wiata dydaktyczna przy Izbie przyrodniczo-leśnej „Ogrodówka" – adaptacja wiaty dla celów edukacyjnych w 1998 roku, w minionym okresie jeden raz konserwowana; 3) Leśna ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna na terenie rezerwatu przyrody „Wydymacz" została wytyczona w 1997 roku. W 2006 roku zmieniono liczbę przystanków i tablic dydaktycznych z 7 do 12;

4) Ścieżka przyrodnicza Moja Wola o długości 6,5 km, zaprojektowana była przez Urząd Gminy w Sośniach i Nadleśnictwo Antonin. Ścieżka przebiega w całości przez park krajobrazowy „Dolina Baryczy" i podzielona jest na 5 odcinków z tablicą tematyczną i miejscem biwakowym;

5) Trasa rowerowa Ostrów-Antonin – w 2006 roku zaprojektowano 6 przystanków tematycznych i wykonano stelaże z tablicami informacyjnymi i ławkami na trasie rowerowej biegnącej z Ostrowa Wielkopolskiego do Antonina;

6) Ośrodek edukacji leśnej („Domek Wilhelma") − w 2006 roku rozpoczęto gruntowny remont budynku, który stanowiła fragment rezydencjonalnego założenia księcia Antoniego Henryka Radziwiłła z 20.–30. lat XIX wieku w Antoninie. Na zabytkowe założenie składały się m.in.: pałacyk myśliwski, leśniczówka (obecnie siedziba nadleśnictwa), tzw. „Ogrodówka", stajnia – wozownia i szkoła. Budynek wzniesiony został dla księcia Wilhelma i jego gości w końcu lat 30. XIX wieku w tzw. stylu szwajcarskim z elementami klasycystycznymi; później pełnił rolę oficyny i kuchni pałacowej. Remont budynku zakończono wiosną 2007 roku. Na parterze powstały dwie sale multimedialne oraz pomieszczenie gospodarcze, a na piętrze cztery pokoje gościnne z łazienkami oraz oddzielnym aneksem kuchennym.

7) dwie leśne wiaty dydaktyczne przy „Domku Wilhelma" zbudowane w 2007 roku, przy jednej wykonano kominek grillowy, a kilkanaście metrów od zadaszeń przygotowano miejsce na ognisko;

8) Plac myśliwski św. Huberta, na terenie którego funkcjonowała do 2012 roku ekspozycja dotycząca pracy w lesie wykonana przez mieszkańca Dębnicy p. Kraskę;

9) Wieża obserwacyjna (birdwatching) w Trzcielinach – powstała w drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku, staraniem dawnego wojewódzkiego konserwatora przyrody w Kaliszu i Nadleśnictwa Antonin;

10) Szkółka leśna w Świecy – w 2012 roku wybudowano leśną wiatę dydaktyczną z kominkiem grillowym.

W miejscowości Laski, w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Naukowo-dydaktycznego i Arboretum utworzono w 1998 roku "Klasę Leśną". Jest to obiekt, w którym pod okapem drzew prowadzone są lekcje o lesie i jego mieszkańcach. Słuchaczami najczęściej są dzieci z przedszkoli i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowanych do tego celu leśników. Wyjątkowo urokliwa sceneria umożliwia poznawanie ważnych zagadnień przyrodniczych w połączeniu z wypoczynkiem i rekreacją. Pobliski Ośrodek Naukowo-dydaktyczny, dysponujący stu miejscami noclegowymi stwarza wspaniałe warunki do organizowania dłuższych pobytów dzieci i młodzieży w ramach "zielonych szkół".

Okoliczne atrakcje przyrodnicze: Hodowla dziko żyjacych koników - "tarpanów" w Mariance Siemieńskiej - 14 km od Klasy Leśnej Rezerwat "Stara Buczyna w Rakowie" - 14 km od Klasy Leśnej Rezerwat "Ols w Dolinie Pomianki" - 14 km od Klasy Leśnej Rezerwat "Las łęgowy w Dolinie Pomianki" Pałac w Siemianicach wraz z otaczającym go parkiem - pomnikiem przyrody - siedziba dyrekcji LZD Siemianice

W nadleśnictwie Syców do największych atrakcji należy Arboretum Leśne im. Prof.Stefana Białoboka w Stradomi. Nadleśnictwo prowadzi oddzielną stronę poświęconą temu obiektowi.

Link do strony arboretum poniżej

: http://www.arboretumlesne.poznan.lasy.gov.pl/


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Jubileusz Lasów Rychtalskich

W lipcu bieżącego roku minęło 20 lat od momentu powołania leśnego kompleksu promocyjnego "Lasy Rychtalskie", który obejmuje swoim zasięgiem dwa nadleśnictwa Antonin i Syców oraz Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach (UP w Poznaniu)

15 września br. odbyło się spotkanie członków Rady Naukowo-Społecznej, przedstawicieli nadleśnictw Antonin i Syców oraz Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice z samorządowcami w pięknym Dworze Myśliwskim i jednocześnie placówce naukowo-dydaktycznej w Ustroniu k. Wieruszowa.

Gospodarzem konferencji był Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach, podczas której zaprezentowano obecnym trzy referaty dotyczące lkp "Lasy Rychtalskie": "Gospodarka leśna i ochrona przyrody" (prelegent Józef Szymański - nadleśniczy Nadleśnictwa Syców), "Edukacja i promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej" (Adam Całka - nadleśniczy Nadleśnictwa Antonin) oraz "Badania naukowe, nowe technologie i szkolenia" (Iwo Gałecki - dyrektor LZD Siemianice).


Wystąpienie Józefa Szymańskiego - nadleśniczego Nadleśnictwa Syców

Moderatorem spotkania był Henryk Piskonowicz - zastępca dyrektora RDLP w Poznaniu, który na wstępie wyłonił z mroków historii kulisy powołania i pierwsze lata funkcjonowania "Lasów Rychtalskich", a także zapoczątkował dyskusję kreśląc w kilku słowach podsumowanie 20-lecia istnienia Jubilata. W tej części głos zabrało kilka osób, w tym prof. Antoni Miler (przewodniczący Rady Naukowo-Społecznej), Iwo Gałecki, Sławomir Kapica (burmistrz Miasta i Gminy Syców), Czesław Balcerzak (wójt Gminy Rychtal).


Wystąpienie Adama Całki - nadleśniczego Nadleśnictwa Antonin

Efektem przedstawionych referatów oraz panelu dyskusyjnego było ukazanie dotychczasowych osiągnięć "Lasów Rychtalskich", a także zaproponowanie przyszłych zamierzeń, które powinny być realizowane najlepiej wspólnie przez wszystkie jednostki wchodzące w skład leśnego kompleksu promocyjnego. Dobrym przykładem takiego działania było wydanie w roku jubileuszowym po wielu latach nowego folderu o rychtalskich lasach, a także pierwszej mapy tego obszaru.


Wystąpienie Iwo Gałeckiego - dyrektora LZD Siemianice

Galeria - http://lkplasyrychtalskie.poznan.lasy.gov.pl/galeria1