Wydawca treści Wydawca treści

Wędrówki antonińskich nietoperzy

Badania dotyczące biologii i ekologii nietoperzy na terenie Nadleśnictwa Antonin

Na terenie Nadleśnictwa Antonin od 2002 roku prowadzone są badania dotyczące biologii i ekologii nietoperzy. Elementem tych prac jest obrączkowanie nietoperzy. Każda obrączka posiada niepowtarzalny kod, który pozwala na identyfikację konkretnego osobnika. Założona na przedramię bardzo lekka i delikatna obrączka pozwala uzyskać wiele cennych informacji na temat oznakowanych osobników. Ponowne stwierdzenie nietoperza z obrączką pozwala m. in. wykazać trasy i odległości przelotów tych ssaków oraz ocenić ich długowieczność.

Dzięki obrączkom uzyskano wiele ciekawych obserwacji dotyczących nietoperzy występujących w lasach Nadleśnictwa Antonin. Do interesujących obserwacji należy np. wykazanie w lasach w okolicy wsi Jesiona koloni rozrodczej bardzo rzadkiego gatunku nietoperza: borowiaczka Nyctalus leisleri. Już samo wykazanie rozrodu tego gatunku należy uznać za niezwykle cenną obserwację, dodatkowo w koloni stwierdzono jedną z samic zaobrączkowaną w lasach Toskanii we Włoszech. Wskazuje to, iż borowiaczki z naszych lasów wędrują na południowy zachód, gdzie odbywają gody i zimują. Wykazany przelot to około 960 km i stanowi najdłuższy znany przelot tego gatunku w Polsce i jeden w dłuższych wykazanych przelotów w Europie.

Stwierdzono także migrację nocka dużego Myotis myotis z terenu nadleśnictwa (z okolic Chynowy) do sztolni w Czachach koło Šumperka. Tym razem przelot wyniósł 190 km na południowy zachód. Jest to jedna z najdłuższych migracji pomiędzy kryjówkami letnimi a zimowymi dla tego gatunku w Polsce.

Inny gatunek – nocek Natterera Myotis nattereri również odbył daleką wędrówkę pomiędzy kolonią rozrodczą w lasach koło Antonina a zimowiskiem w jaskini Szachownica na Wyżynie Wieluńskiej. Osobnik odbył podróż na odległość 88 km. Dotychczas gatunek był uznawany za osiadły, jest to więc najdłuższy notowany dotychczas przelot tego gatunku w naszym kraju.

O szczegółach obserwacji można przeczytać w niżej załączonych publikacjach. Kolejne dane na temat nietoperzy z terenu Nadleśnictwa Antonin są opracowywane i przekażemy informacje na temat wędrówek w kolejnych relacjach.